مدال :

مدال در لغت‌نامه‌ اين‌گونه تعريف شده‌است: سکه مانندی است که به یادگار در واقعه‌ی مهمی یا به پاس خدمت شخص بزرگی ساخته می‌شود و به پاس خدمت کارکنان اداره‌ای یا کسانی که خدمت برجسته‌ای برای کشور یا انجمنی انجام داده‌اند ممکن است مدال داده شود و آن پائین‌تر از نشان است (لغات فرهنگستان ). نشانی که از طرف دولت یا موسسه‌ای به پاداش کار علمی یا ادبی یا صنعتی یا خدمات خیر یا دلاوری [ یا توفیق در مسابقات ورزشی ] به کسی یا گروهی داده شود. (فرهنگ فارسی معین ).مدال و شیلد هدایایی هستند بسیار ارزشمند، برای تجلیل از قهرمانان و فرهیختگانی که با تلاش و همت خود به مقام قهرمانی یا درجات عالی نایل شده‌اند ودر بسیاری از موارد جزو ملزومات اصلی برگزاری اختتامیه همایش‌ها یا مسابقات می باشند.

مدال ها از لحاظ استفاده به ۳ دسته تقسیم می شوند : ​​​​​​​

(دسته اول) مدال های گردن آویز : این مدال ها بیشتر در مسابقات ورزشی کاربرد دارند و به وسیله یک بند در پایان مراسم به گردن افراد انداخته می‌شود.

(دسته دوم) شیلد با جعبه : این گونه مدال که بیشتر در مراسم علمی و فرهنگی کاربرد دارد، به صورت نقش برجسته در اشکال دایره‌ای یا اشکال هندسی دیگر ساخته شده و درون جعبه‌ای زیباو چرم با روکش های مختلف از قبیل جیر و چرم به فرد اهدا می شود.

(دسته سوم) مدال روی سینه(گل سینه) : این گونه مدال نیز که بیشتر در مراسم علمی و فرهنگی کاربرد دارد. به صورت نقش برجسته در اشکال دایره‌ای یا اشکال هندسی دیگر می‌باشد که بر روی یک گل ساخته شده از روبان یا دیگر انواع پارچه چسبانده شده و توسط گیره‌ای روی سینه فرد نصب می‌شود.

برخی از نمونه کارهای ما: